kvnw nieuw met datum2

Ondernemingen dienen de nodige maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s van de levensmiddelen die zij verhandelen zo klein mogelijk te maken. Er dient daartoe een HACCP-analyse gemaakt te worden, zodat alle risico’s tijdens inkoop, productie, transport, opslag en verkoop in beeld worden gebracht en de ernst van de gevaren wordt beschreven. Daarbij moet worden aangegeven hoe de risico’s worden beperkt en hoe vervolgens wordt bepaald of de risico’s afdoende beperkt zijn. In dit kader is een wijnhandelaar verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht.
 
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt. 

Vanavond kwam bij het programma Meldpunt van Omroep MAX naar voren dat uit onderzoek blijkt dat er flessen port wijn op de Nederlandse markt worden verkocht waarvan de leeftijd die op het etiket wordt vermeld niet klopt.

De KVNW steunt het onderzoek dat hiernaar gedaan wordt en wenst zo snel mogelijk duidelijkheid vanuit Portugal. Een etiket moet juist, duidelijk en volledig zijn en maar voor één uitleg vatbaar.

Lees hier het bericht van MAX Meldpunt: https://www.maxmeldpunt.nl/oplichting/leeftijden-van-port-wijn-vaak-misleidend/

Haarlem, 12 november 2021 - Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen om het Symposium Wijnperspectief, duurzaamheid in de wijnsector van maandag 15 november a.s. te annuleren. Wij hebben deze beslissing genomen met het oog op de nieuwe maatregelen die vanavond aangekondigd gaan worden en de oplopende besmettingen. Het lijkt ons op dit moment niet verstandig om het symposium te organiseren.

Het symposium wordt verschoven naar begin 2022.

Brussel, 29/10/2021 – Het U-LABEL-platform, de online tool die is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij hun digitale communicatie met consumenten, werd op 30 september jl. in Brussel gepresenteerd en zou vanaf 1 november opengesteld worden voor alle wijn- en gedistilleerdbedrijven.

Met nog maar een paar dagen te gaan voor de openingsdatum, moesten enkele technische functies nog worden verbeterd om bedrijven en consumenten de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom werd besloten om de opening van het platform uit te stellen tot 1 december 2021.

We vertrouwen erop dat deze beslissing in het belang van iedereen is en bieden onze excuses aan voor de vertraging.

Einde persbericht CEEV

Brussel, 30/09/2021 – Vandaag markeert de lancering van U-LABEL, een consumentvriendelijk e-labelplatform dat consumenten in heel Europa in staat zal stellen om via QR-codetechnologie toegang te krijgen tot informatie over de wijn- en gedistilleerde dranken die ze aanschaffen in hun eigen taal. U-LABEL is een innovatie die mogelijk is gemaakt door een unieke samenwerking tussen CEEV en SpiritsEUROPE.

“Dit platform speelt in op de vraag van consumenten naar meer informatie. Consumenten in staat stellen gezonde voedingskeuzes te maken, ook wat betreft alcoholische dranken, is een van de belangrijkste doelstellingen van de Commissie. We zullen allemaal moeten samenwerken aan een nieuw en geharmoniseerd kader voor de etikettering van alle alcoholische dranken”, zegt Claire Bury, adjunct-directeur-generaal bij DG SANTE bij de Europese Commissie.

Nederland en Europa gaan steeds sneller van het slot en consumenten kunnen weer vaker van een mooi glas wijn genieten op het terras of thuis. Importeurs van wijn ondervinden echter grote hinder bij de bevoorrading van winkels en horeca.

Tekort aan grondstoffen

Door een aantal oorzaken kunnen veel orders niet volledig worden uitgeleverd. Er is een internationaal tekort aan papier voor etiketten, karton voor dozen en glas voor flessen. Wereldwijd is er een enorme vraag naar deze producten en veel fabrieken lagen (deels) plat door Corona, waardoor er een forse achterstand is. Daarnaast was er ook nog een staking in één van de grootste glasfabrieken van Frankrijk.