kvnw nieuw met datum2

"Veel meer dan een kleur": BOB-roséwijnen uit de Provence en Valtènesi lanceren een gezamenlijke Europese campagne in drie landen.

Het CIVP (Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence) en het Consorzio Valtènesi bundelen hun krachten en lanceren een doelgerichte Europese campagne van drie jaar (2022-2024) in Nederland, België en Duitsland. Het doel van deze campagne is om wijnprofessionals en consumenten – vooral de groep van de millennials – te informeren over de voordelen van roséwijnen met een Europees kwaliteitslabel.

Veel droogte, hoge temperaturen en zelfs extreme hitte. Wijnjaar 2022 is compleet anders dan vorig seizoen. Tot nu toe zijn de wijnboeren tevreden, ondanks dat sommige druiven zonnebrandschade hebben opgelopen door de hitte. Op veel plekken is inmiddels ook al de véraison (verkleuring) van de druiven begonnen.

Na een paar warme zomers was 2021 relatief koud en nat. De bloei in de wijngaard kwam pas laat op gang en veel wijnboeren hadden last van valse meeldauw. Dankzij de nodige zonuren in september konden de druiven toch nog wat rijpen en was de opbrengst uiteindelijk maar iets lager dan een jaar eerder. Dit jaar zijn de weersomstandigheden tijdens de groeiperiode een stuk gunstiger. Hoge temperaturen en veel zonuren (zie bijlage 1 en 2) zorgen voor een snellere groei dan normaal. 


Simon Crone heeft de voorzittershamer overgedragen. Vanaf de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten in 2016 heeft hij het voorzitterschap kundig en met veel enthousiasme vervuld. Gezien zijn leeftijd wordt het tijd dat hij het wat rustiger aan gaat doen.

Op de algemene ledenvergadering is Bram van Iterson (60) gekozen als voorzitter van de VNWP. Bram is jurist met veel bestuurlijke ervaring, werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Zijn wijnbouwkennis gaat nu nog niet veel verder dan vrijwilligerswerk in een wijngaard, maar hij is bereid zich in deze materie te verdiepen.
 
Simon blijft zich binnen de vereniging inzetten voor onderwerpen op het gebied van gewasbescherming en regelgeving.
 
Bron: VNWP

De VNWP is geassocieerd lid van de KVNW. 

Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuurenquête (COEN) van VNO-NCW en MKB-Nederland met het CBS en partners die vandaag verschijnt.

Oorlog en verstoorde ketens
Een belangrijke verklaring voor de tekorten aan materialen zit hem in de wereldwijd verstoorde handelsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door bijvoorbeeld het zero-covid beleid in China met nieuwe lockdowns. Ondertussen kampen alle sectoren hierdoor met tekorten aan productiemiddelen, met grote uitschieters in de autohandel (36%), industrie (34), groothandel (28%), bouwnijverheid (23%).Gemiddeld ervaart 19% van de ondernemers nu problemen met tekorten aan materialen. De problematiek speelt met tal van grondstoffen, zoals graan, glas en vele andere grondstoffen.Met hun leden en de overheid bewaken VNO-NCW en MKB-Nederland de situatie van dag tot dag om te zien of geen vitale processen in de knel komen. 

Wijnhandel P. de Bruijn Wijnkopers is naar aanleiding van haar 250-jarig bestaan benoemd tot erelid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

P. de Bruijn Wijnkopers is de oudste zelfstandige wijnkoperij in Nederland. Sinds 1772 is de wijnkoperij van vader op zoon overgegaan, al 7 generaties lang. P. de Bruijn Wijnkopers was betrokken bij de oprichting van de KVNW in 1899 en is sindsdien altijd een vooraanstaand lid gebleven.

De huidige directeur Eric de Bruijn ontving de oorkonde uit handen van de voorzitter van de KVNW Peter van Houtert. In zijn toespraak prees Van Houtert Eric de Bruijn voor zijn standvastigheid: “De onderneming heeft landelijk een naam opgebouwd als leverancier van de beste kwaliteitswijnen. Wij vertrouwen erop dat dit ook in de komende 250 jaar zo zal blijven”. P. de Bruijn Wijnkopers is het eerste erelid van de KVNW.

Vorige week ontvingen Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf hun scripties ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties.

Voor de scriptie van Wieger Roelevink was als prominent aanwezig de heer Simon Crone, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten.

Voor de scriptie van Sjaak van de Graaf was als prominent (digitaal) aanwezig de heer prof.dr.ir. Roland ten Klooster, ontwerper/adviseur bij Plato Product Consultants en hoogleraar Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente.