kvnw nieuw met datum2

RI&E

Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een RI&E vormt als het ware het fundament van hun arbobeleid. Pas als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen. 

Voor de wijnbranche en drankensector is een aparte RI&E ontwikkeld. De RI&E Dranken en Wijn vindt u hier.

Vul de digitale RI&E niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Voor deze branche is ook een Arbocatalogus beschikbaar die door Inspectie SZW is goedgekeurd. Klik hier om naar deze Arbocatalogus te gaan en  te lezen welke oplossingen de branche beschrijft om de risico’s in uw bedrijf te voorkomen of te beperken.