Pensioenfonds

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren is aangesloten bij het Pensioenfonds Dranken. 

De organisatie van het Pensioenfonds Dranken bestaat uit een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur wordt gevormd vanuit de sociale partners. Het beleid en de werkwijze van het bestuur wordt gevolgd en beoordeeld door het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht (bestaande uit onafhankelijke deskundigen) houdt namens de belanghebbende toezicht op de gang van zaken binnen het Pensioenfonds Dranken. 

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds voert de genomen besluiten uit en beheert uw pensioen. Het bestuur bestaat uit 9 leden. In het bestuur zijn zowel de werkgevers als de werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Zij worden benoemd op voordracht van één van de werkgevers- of werknemersorganisaties.

Namens de KVNW is de heer Marcel Kerkmeester (directeur LFE) afgevaardigd in het bestuur. 

Meer informatie over het pensioenfonds vindt u op de website van het Pensioenfonds Dranken