kvnw nieuw met datum2
0
0
0
s2sdefault

Brussel, 30/09/2021 – Vandaag markeert de lancering van U-LABEL, een consumentvriendelijk e-labelplatform dat consumenten in heel Europa in staat zal stellen om via QR-codetechnologie toegang te krijgen tot informatie over de wijn- en gedistilleerde dranken die ze aanschaffen in hun eigen taal. U-LABEL is een innovatie die mogelijk is gemaakt door een unieke samenwerking tussen CEEV en SpiritsEUROPE.

“Dit platform speelt in op de vraag van consumenten naar meer informatie. Consumenten in staat stellen gezonde voedingskeuzes te maken, ook wat betreft alcoholische dranken, is een van de belangrijkste doelstellingen van de Commissie. We zullen allemaal moeten samenwerken aan een nieuw en geharmoniseerd kader voor de etikettering van alle alcoholische dranken”, zegt Claire Bury, adjunct-directeur-generaal bij DG SANTE bij de Europese Commissie.

0
0
0
s2sdefault

Nederland en Europa gaan steeds sneller van het slot en consumenten kunnen weer vaker van een mooi glas wijn genieten op het terras of thuis. Importeurs van wijn ondervinden echter grote hinder bij de bevoorrading van winkels en horeca.

Tekort aan grondstoffen

Door een aantal oorzaken kunnen veel orders niet volledig worden uitgeleverd. Er is een internationaal tekort aan papier voor etiketten, karton voor dozen en glas voor flessen. Wereldwijd is er een enorme vraag naar deze producten en veel fabrieken lagen (deels) plat door Corona, waardoor er een forse achterstand is. Daarnaast was er ook nog een staking in één van de grootste glasfabrieken van Frankrijk.

0
0
0
s2sdefault

Brancheverenigingen SpiritsNL (gedistilleerde dranken) en KVNW (wijn) hebben de campagne ‘Laten we het gezellig houden’ gelanceerd. Beide verenigingen willen voorkomen dat de nieuwe coalitie en het nieuwe kabinet prijsmaatregelen en belastingverhogingen voor alcohol doorvoeren.

Extra lastenverzwaringen zouden voor veel ondernemingen desastreus zijn. Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben er hard ingehakt bij de producenten en importeurs van gedistilleerde dranken en wijn. Ook de horeca is hard getroffen. Tijdens een groot deel van 2020 en in het eerste half jaar van 2021 lag de horeca nagenoeg stil. Hoewel er thuis iets meer wijn en gedistilleerd werd genuttigd vergeleken met ‘voor corona’ is de omzet fors afgenomen. De horeca en drankensector hebben in elk geval enkele jaren nodig om te herstellen. SpiritsNL en KVNW roepen ‘politiek Den Haag’ op om die ruimte te krijgen: ‘Laten we het gezellig houden.’

0
0
0
s2sdefault

Het percentage Nederlanders dat overmatig en zwaar drinkt, is nog nooit zo laag geweest als afgelopen jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2020 van het de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met RIVM en Trimbos Instituut die vandaag gepubliceerd zijn. Uiteraard is dit jaar lastig te vergelijken met vorige jaren. Toch komt het ook niet helemaal uit de lucht vallen en er is sprake van een versterkt doorzetten van een al bestaande trend.

Overmatig en zwaar drinken: all time low
In 2020 bedroeg het percentage van de volwassen bevolking (18+) dat overmatig dronk 6,9%. Dit is aanzienlijk lager dan in 2019 toen dit percentage 8,5% was. Ook het percentage van mensen dat zwaar drinkt is gedaald van 8,5% in 2019 naar 7,7% nu.
Een overmatige drinker is iemand die meer dan 14 (vrouw) of 21 (man) glazen alcohol per week drinkt. Een zware drinker is iemand die minstens één keer per week 6 glazen (man) of 4 glazen (vrouw) of meer alcohol op een dag drinkt.

0
0
0
s2sdefault

De Douane heeft besloten om het nieuwe portaal Mijn Douane pas op 1 juni 2021 in gebruik te nemen. Dat betekent dat u tot die tijd aangiften en verzoeken om teruggaaf van accijns en verbruiksbelasting nog in het oude ondernemersportaal blijft doen.

We informeerden u in een eerder bericht van 28 januari 2021 dat u vanaf 31 maart 2021 Mijn Douane kunt gebruiken. Op dit moment is nog niet voldoende zeker of we het nieuwe portaal op die datum foutloos kunnen invoeren. Daarom hebben we besloten om de ingangsdatum te verschuiven naar 1 juni 2021.

Wat betekent dit voor u?
Tot 1 juni maakt u nog gebruik van het oude portaal voor ondernemers voor uw dag- en weekaangiften of verzoeken om teruggaaf van accijns en verbruiksbelastingen.

De uitnodiging voor de periodieke aangifte over de maand mei krijgt u nog via het oude portaal. Daar doet u ook uw betaling over de maand mei.

0
0
0
s2sdefault

In december 2020 hebben de Tweede en de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.

De wijzigingswet is vervolgens op 28 januari jongstleden in het Staatsblad gepubliceerd. De bijbehorende lagere regelgeving is momenteel in procedure. Het ontwerp-Alcoholbesluit lag van 29 januari tot en met 26 februari jongstleden voor aan de Tweede en de Eerste Kamer in het kader van de verplichte voorhangprocedure. Begin maart zal dit ontwerp-besluit worden voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State.

De stellige verwachting van het Ministerie van VWS is dat de belangrijkste delen van de wijzigingswet op 1 juli 2021 in werking zullen treden. Het ministerie gaat ervan uit dat de bijbehorende lagere regelgeving tijdig aanvaard en gepubliceerd zal zijn.