EU verordening

De Verordening 1308/2013 betreft de gemeenschappelijke ordening van de Europese wijnmarkt. Daarnaast zijn in deze verordening de overige landbouwmarkten opgenomen. Op deze verordening zijn de uitvoeringsverordeningen gebaseerd. De wetgeving in de verordeningen geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Wanneer een wijn buiten de Europese Unie is geproduceerd en vervolgens op de Europese markt wordt gebracht, dan zal deze wijn ook aan de wetgeving van de verordeningen moeten voldoen. Een land buiten de Europese Unie wordt een derde land genoemd.

Via de website EUR-Lex van de Europese Unie, kunt u alle verordeningen vinden.

Basisverordening:

Integrale GMO verordening waarin opgenomen de basisverordening wijn: EU Verordening 1308 2013

Uitvoeringsverordeningen: 

  • Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de etikettering: EU Verordening 607 2009
  • Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de oenologische procedés: EU Verordening 606 2009
  • Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten: EU Verordening 1169 2011
  • Verordening betreffende gearomatiseerde wijn: EU Verordening 251 2014
  • Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 251 2014 inzake de toegestane productieprocessen voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten EU Verordening 670 2017
  • Verordening betreffende uitvoeringsbepalingen inzake biologische wijn: EU Verordening 203 2012
  • Uitvoeringsbepalingen m.b.t. o.a. begeleidende documenten, registers en verplichte opgaven: EU Verordening 436 2009
  • Verordening tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) 479/2008: EU Verordening 555 2008
  • Richtlijn inzake vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten: Richtlijn 2007/45/EG
  • Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen: Verordening 1896/2006

Voor de meest actuele versies van een verordening kijkt u op de website EUR-Lex van de Europese Unie.