kvnw nieuw met datum2

Heffing duurzaamheid en verantwoorde wijnconsumptie

De wijnsector kende tot 2015 een Productschap voor Wijn. Het productschap bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de wijnsector en had publiekrechtelijke bevoegdheden. De productschap voerde taken uit in het belang van de gehele wijnsector.

De activiteiten van het productschap werden gefinancierd uit de heffing die werd opgebracht door de wijnimporteurs, op basis van het aantal hectoliters wijn dat zij op de markt brachten. Zo betaalden alle importeurs naar rato mee aan de werkzaamheden in het algemeen belang. Het tarief van de productschap was 1,31 euro per hectoliter wijn.

Na de opheffing van het productschap in 2015 kwam een aantal activiteiten te vervallen, maar de belangrijkste activiteiten, zoals die op het gebied van duurzaamheid en verantwoorde consumptie, werden voortgezet door de Stichting Wijnfonds. Deze stichting kwam te beschikken over de reserves van het productschap. Na uitputting van deze reserves eind 2018 heeft de KVNW deze werkzaamheden overgenomen.

De werkzaamheden die voorheen door het productschap en het Wijnfonds werden verricht en betaald, kunnen echter niet geheel worden gefinancierd uit de contributie van de KVNW. Ter dekking van de extra uitgaven in het kader van verantwoorde consumptie is daarom vanaf 2018 een heffing ingesteld van 6,2 cent per hectoliter. Daar zijn de laatste jaren de extra uitgaven in het kader van duurzaamheid bijgekomen. 

Concreet hebben we het hier over de volgende onderwerpen/activiteiten:

Verantwoord alcoholgebruik:

  • Campagne Wine in Moderation
  • STIVA
  • BOB-campagne

Duurzaamheid in de wijnbranche:

  • Milieu-aangelegenheden (incl. rekenmodel)
  • Brancheverduurzamingsplannen (implementatie en evaluatie)
  • Symposia Wijnperspectief (duurzame ontwikkeling)
  • Hygiënecode voor de Wijnsector
  • Opstellen RI&E
  • Monitoring pesticiden