kvnw nieuw met datum2

Contributieschema

De contributie voor de KVNW is afhankelijk van het aantal liters dat de onderneming op eigen naam in Nederland in de handel heeft gebracht in het kalenderjaar voorafgaande aan het verenigingsboekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. De minimale contributie (tot 2.500 hectoliter per jaar) bedraagt € 510,- en het maximum (boven 300.000 hectoliter per jaar) is € 20.055,-. 

 

Groep

hectoliter invoer

Contributie/groep Euro/hectoliter

Cumulatieve bruto KVNW contributie

1

0 - 2.500

Vast bedrag  € 510,-

510

2

2.500 - 5.000

0,61

2.035

3

5.000 - 7.500

0,50

3.285

4

7.500 - 10.000

0,44

4.385

5

10.000 - 12.500

0,44

5.485

6

12.500 - 17.500

0,44

7.686

7

17.500 - 22.500

0,44

9.885

8

22.500 - 27.500

0,44

12.085

9

27.500 - 32.500

0,32

13.685

10

32.500 - 50.000

0,10943

15.600

11

50.000 - 100.000

0,02944

17.072

12

100.000 - 200.000

0,02631

18.543

13

200.000 - 300.000

0,00576

19.119

14

meer dan 300.000

   Vast bedrag      

20.055

 

De bovengenoemde bedragen zijn exclusief Btw. Het Btw-tarief bedraagt 21%.

De KVNW heeft een campagne ontwikkeld op het gebied van Wine in Moderation en voert verschillende projecten uit in het kader van duurzaamheid.
Voor de financiering hiervan wordt aan de leden in 2024 een bijdrage gevraagd van 0,062 euro per hectoliter wijn waarover accijns is betaald.