kvnw nieuw met datum2

Reclamecode voor alcoholhoudende dranken

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken wordt gemiddeld eens per 2 jaar aangepast aan de politieke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen en de jurisprudentie van de Reclamecode Commissie (RCC).

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken kunt u raadplegen via de website van STIVA