kvnw nieuw met datum2

Verenigingsstructuur

Door de leden, voor de leden; dat kenmerkt een vereniging. De KVNW als vereniging kent een democratische opbouw, zij wordt geleid door een afspiegeling van de verschillende typen aangesloten bedrijven. Deze structuur biedt de leden de mogelijkheid op verschillende niveaus mee te praten en mee te beslissen over alle zaken die de belangenbehartiging van de achterban aangaan. Leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging vinden hun plek in de verschillende besturen en commissies.

De verenigingsstructuur van de KVNW ziet er als volgt uit:

1. Het bestuur

Kent een voorzitter en 13 leden die kunnen worden vervangen door plaatsvervangende leden. Zij zijn gekozen door de ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

2. Het dagelijks bestuur

Bestaat uit de voorzitter, de door en uit het bestuur gekozen vice-voorzitter, de penningmeester en een bestuurslid.

3. De leden

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de KVNW. Statutair zijn alle leden, van wijnspecialist tot multinational, gelijk. Ieder lid heeft dus één stem. Om echter tot een evenwichtige samenstelling van het bestuur te komen is er een driedeling gemaakt op basis van de invoer in liters. Deze driedeling ziet er als volgt uit:

  • Groep 1 (invoer tot 500.000 liter): 6 zetels
  • Groep 2 (invoer 500.000 tot 5.000.000 liter): 4 zetels
  • Groep 3 (invoer 5.000.000 liter en meer): 3 zetels

4. De commissies

Deels ad hoc, deels permanent. Wie gespecialiseerd is of juist belangstelling heeft voor een bepaald onderwerp kan terecht in de fiscale commissie, de commissie sociale aangelegenheden, de commissie marktonderzoek en de commissie opleidingen. De landencommissies zijn permanent van karakter.