kvnw nieuw met datum2

Arbeid

Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op het werk is een van de peilers van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. 

Een KVNW Register Wijnhandelaar draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

Met betrekking tot specifiek werknemers draagt een KVNW Register Wijnhandelaar zorg voor het welzijn door voorzieningen, verantwoorde arbeidsomstandigheden en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. 

Voor leden van de wijnbranche is een RI&E en een arbocatalogus ontwikkeld welke beschikbaar is voor leden van de KVNW.