kvnw nieuw met datum2

Zwangerschapspictogram

De verplichting om het zwangerschapspictogram op te nemen op de etiketten van alcoholhoudende dranken is reeds diverse keren in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Doel van het opnemen van het pictogram is zwangere vrouwen bewust te maken van het risico van de consumptie van alcoholhoudende dranken voor het ongeboren kind. Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat de verplichte etikettering van het pictogram aan deze bewustwording kan bijdragen.

De Minister heeft er vooralsnog van afgezien om de afbeelding van het pictogram op het etiket bij wet verplicht te stellen, maar heeft de sectoren wijn, bier en gedistilleerd via de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) verzocht vrijwillig mee te werken aan de invoering van het pictogram. Voor de wijnsector is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren betrokken bij STIVA.

Wijn

Aangezien bijna alle wijn die in Nederland wordt geconsumeerd uit het buitenland afkomstig is en in het buitenland is geëtiketteerd, kan eenzijdige Nederlandse regelgeving op het gebied van etikettering grote lasten veroorzaken voor veel wijnimporteurs. Indien men er in de politiek van overtuigd is dat het pictogram een goede oplossing is om de bewustwording te vergroten, dan heeft het daarom de voorkeur de verplichte etikettering Europees te regelen. Dit is echter een proces van jaren en de Kamer heeft duidelijk uitgesproken op korte termijn actie te willen ondernemen.

Inspanningsverplichting

De alcoholbranche spant zich in om het toepassen van het zwangerschapspictogram te stimuleren. Dit is gebeurt via de sectororganisaties en STIVA. Er is een driejarenplan opgesteld, waarbij de ambitie was om in 2016 voor bier 90%, wijn 70% en gedistilleerd 60% van de verpakkingen te voorzien van het zwangerschapspictogram. STIVA heeft via de sectoren ieder jaar een meting laten uitvoeren naar het toepassingspercentage van het pictogram.

Bij de eerste meting in 2013 had 0,5% van de verpakkingen van bier een zwangerschapspictogram. Bij wijn was dit 46% en van de verpakkingen van de gedistilleerd branche had 31% een zwangerschapsetiket. Bij de laatste meting van 2016 was dit voor bier 99,6%, voor wijn 81% en gedistilleerd 71%. De zelfopgelegde targets zijn dan ook ruimschoots gehaald.

Wanneer deze percentages worden gemiddeld op basis van de verkochte aantallen verpakkingen, betekent dit dat 89%* een zwangerschapspictogram heeft. In 2013 was dit nog 21%.

Download hieronder het zwangerschapspictogram.