kvnw nieuw met datum2

KIDV rapport

Voor de periode 2014-2018 hebben verschillende branches verduurzamingsplannen voor verpakkingen opgesteld. Deze plannen vertegenwoordigen samen bijna 90% van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches op de Nederlandse markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft voor deze eerste periode een brancheverduurzamingsplan ingediend met als belangrijkste aandachtspunt het realiseren van een extra gewichtsbesparing van glazen flessen.

De brieven en het brancheverduurzamingsplan van de KVNW voor de periode 2014 - 2018 vindt u op de website van het KIDV

Uit het Monitoringsrapport volgt dat het gemiddelde glasgewicht per liter wijn gedaald is van 520 gram in 2014 naar 484 gram in 2018. Dit is een gemiddelde daling van 1,7% per jaar.

Het glasgewicht per liter wijn is een complex samenspel van veranderingen in verkoophoeveelheden, aandelen van de flestypen en gewichten van de flessen. Enkel kijkend naar de gewichten, is de daling van het gewicht van 1 liter stille wijn (-2,1%) het meest bepalend voor de lichte daling in 2017, aangezien dit flestype een groot deel (20%) van het totale glasgewicht representeert. Dit jaar lijkt de belangrijkste verklaring niet zozeer te liggen aan een daling in glasgewicht maar wel door een groter aandeel van wijn dat in pak en overig wordt verkocht. Daarin is een stijging te zien van 15,2% naar 17,4% (GFK, 2017). Hierdoor gaat het gewicht glas per liter wijn omlaag.

Voor de volgende periode, 2019-2022, is een nieuw brancheplan opgesteld om de duurzame ontwikkelingen te versnellen. Dit brancheplan is opgesteld door de Stichting Wijnfonds in samenwerking met de KVNW. De Stichting Wijnfonds vertegenwoordigd alle brancheorganisaties in de Nederlandse wijnsector. Het heeft in 2015 onder meer de verantwoordelijkheid over milieuzaken over genomen van het voormalige Productschap Wijn. De KVNW is de brancheorganisatie van wijnimporteurs in Nederland en wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Wijnfonds. De vereniging heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van dit verduurzamingsplan, en zal betrokken zijn in de uitvoering van de benodigde handelingen.

Het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 kunt u downloaden van de website van het KIDV.