kvnw nieuw met datum2

Besluit beheer verpakkingen 2014 en Essentiële Eisen

Niet alleen recycling is van belang, ook preventie en verduurzaming van verpakkingen. Verpakkende bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voldoen aan de essentiële eisen.Ingevolge de Europese Richtlijn Verpakken en Verpakkingsafval  94/62/EG en de Nederlandse uitwerking daarvan in het Besluit beheer verpakkingen 2014, gelden strenge regels voor bedrijven ten aanzien van het duurzamer maken van verpakkingen en het terugdringen van verpakkingsafval. 

Iedere importeur/distributeur (en producent) dient bij de keuze van de verpakking zoveel mogelijk rekening te houden met de impact van het verpakkingsmateriaal op het milieu(conform de eisen NEN-EN 13428 verpakkingspecifieke eisen voor fabricage en samenstelling – preventie door reductie aan de bron). Het gaat daarbij met name om: 

  1. Gewichtsreductie;
    Hoe lager het gewicht, hoe minder energie de productie van de verpakking kost, hoe meer producten er binnen het maximum gewicht per transport vervoerd kunnen worden en hoe minder energie er per product voor het transport nodig is.
  2. De mate waarin de verpakking recyclebaar is; 
    De mate waarin de verpakking recyclebaar wordt voor glas o.a. beïnvloed door de lijm waarmee etiketten bevestigd worden of het gebruik van sleeve’s, zie https://recyclability.kidv.nl/packagings/glass/glass-bottle/).
  3. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van gerecyclede grondstof in de verpakkingen;
    Meer gebruik van recyclaat betekent minder energie en minder grondstoffengebruik.

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd strenger toe te zien op de naleving van regels en zal het aantal inspecties bij importeurs en distributeurs uitbreiden. Handhaving op het voldoen aan de eisen is neergelegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In de praktijk vinden importeurs en distributeurs het lastig om hun verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen. Om het voor hen gemakkelijker te maken heeft TNO de Leidraad Essentiële Eisenopgesteld: zie hier Leidraad Essentiële Eisen en een voorbeeld van een Productdossiereen handige manier om productgegevens op te slaan

Presentatie essentiële eisen

Een aantal gedistilleerd bedrijven is de afgelopen maanden benaderd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT houdt o.m. toezicht op de naleving van het Besluit beheer verpakkingen 2014 en richt zich specifiek op de onderdelen van het Besluit die zijn gericht op verduurzaming en het voldoen aan de essentiële eisen.

Het Besluit stelt met zoveel woorden dat de verpakking zodanig moet worden vervaardigd dat volume en gewicht van de verpakking worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product en voor de consument te handhaven.

Inmiddels heeft ILT veel bedrijven middels een brief gewaarschuwd over de overtreding van het besluit verpakkingen en essentiële eisen.

Om toekomstige problemen bij wijn te voorkomen, zult u een product dossier over uw verpakkingen moeten aanleggen en een plan van aanpak voor het reduceren van het gewicht van de verpakkingen. Dat is waar deze Webinar/presentatie meer uitleg over geeft. 

De presentatie van deze webinar kunt u hier bekijken