kvnw nieuw met datum2

Handboek Etikettering van levensmiddelen NVWA

Op het etiket van een voorverpakt levensmiddel moet eerlijke en duidelijke informatie staan zodat de consument weet wat hij koopt en consumeert. Er zijn veel gedetailleerde regels voor de etikettering van levensmiddelen. Een groot deel van de regels staat in de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over Voedselinformatie aan consumenten. Deze Europese Verordening geldt voor alle levensmiddelen die in Nederland worden verkocht. Daarnaast zijn er aanvullende eisen opgenomen in andere Europese en Nederlandse regelgeving.

In het handboek van de NVWA wordt per verplicht te vermelden onderwerp op een etiket van een voorverpakt levensmiddel verdere uitleg en toelichting gegeven. Check altijd op de website van de NVWA of u de meeste recente versie van dit Handboek heeft. Het Handboek wordt regelmatig aangepast, onder andere naar aanleiding van (grote) wijzigingen in de (EU) regelgeving. 

Het Handboek Etikettering van levensmiddelen van de NVWA kunt u downloaden op de website van de NVWA