kvnw nieuw met datum2

Hygiënecode

Leden van de KVNW dragen via het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue aanscherping van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de gezondheid en veiligheid van afnemers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht.

De Hygiënecode voor de Wijnsector maakt daar onderdeel van uit en iedere wijnhandelaar dient deze ter beschikking te hebben.

De Hygiënecode betreft zes typen wijnhandelaren:

  1. Agenturen
  2. Flessenimporteurs: handelaren die wijn op fles inkopen en vervolgens de wijn in deze vorm op de Nederlandse markt brengen.
  3. Bottelaars: handelaren die wijn in bulk inkopen om deze vervolgens in Nederland te bottelen.
  4. Verwerkers: handelaren die wijn in Nederland verwerken tot gearomatiseerde wijn, waarbij diverse aroma’s en kruiden gebruikt worden.
  5. Vruchtenwijnproducenten: ondernemingen die wijn uit andere vruchten dan druiven maken.
  6. Wijnproducenten: commerciële producenten van Nederlandse wijn. De geproduceerde hoeveelheden hiervan zijn zeer beperkt. Deze groep valt buiten de reikwijdte van deze Hygiënecode. Voor deze groep is de Hygiënecode voor de Nederlandse Wijngaardeniers opgesteld.

Download hieronder de Hygiënecode voor de Wijnsector. 

Met ingang van 1 juni 2023 is de Hygiënecode voor de wijnsector 2022 van kracht.