kvnw nieuw met datum2

Wijnetiket

Omdat de etikettering van wijn voor de verkoopbaarheid belangrijke gevolgen kan hebben, zijn regels vastgesteld waarbij rekening is gehouden met zowel de belangen van consumenten als van producenten.

De grondbeginselen van deze regels voorzien in een verplicht gebruik van bepaalde aanduidingen, die het mogelijk maken de wijn te identificeren alsmede de consument belangrijke informatie te verstrekken. Voorts mag een etiket geen woorden, delen van woorden, tekens of afbeeldingen bevatten, die aanleiding kunnen geven tot verwarring of misleiding van de personen voor wie zij bestemd zijn.

De verplichte en facultatieve aanduidingen op het wijnetiket zijn geregeld middels Europese Verordeningen.