Bestuur

Het bestuur van de KVNW wordt gekozen door de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering van 13 oktober 2016 is het bestuur voor de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019 gekozen. Het bestuur bestaat uit: 

 

De heer P.F.L. van Houtert, voorzitter bestuur en dagelijks bestuur

De heer X.P. Kat, vice-voorzitter bestuur en dagelijks bestuur

De heer J.A.J. Snelten, penningmeester bestuur en dagelijks bestuur

De heer H.J.S. van Lammeren, lid bestuur en dagelijks bestuur

 

Gekwalificeerde zetels

De heer C. Konings, Vereniging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd

De heer H.J.S. van Lammeren, voorzitter Stichting Wijncommunicatie

De heer M. Kerkmeester, Sociale Zaken, CAO-BPF

De heer M. Kwast, Wijngezellen der KVNW

 


Groep 1 en 2

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer B. Horstman  
 
De heer E.J.L. de Bruijn De heer B. Nauta
 
De heer I. Hogerdijk De heer H. Bijvoets
 
De heer M.F.H. Donders De heer L.P. Kampinga
 
De heer O.M.A.F.G. Kerstens De heer S. van Eijck
 
Mevrouw E.P. Ophoff-Blom vacature
 
 

Groep 3 t/m 10

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer F. Verlinden De heer H. van Lammeren
 
De heer F.W. Poot De heer B. Gijtenbeek
 
De heer H. Bart De heer G.J.A. Kester
 
De heer X.P. Kat De heer J. van de Graaf
 
 

Groep 11 t/m 14

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer J.A.J. Snelten De heer E. Welles
 
Vacature De heer M. Kerkmeester
 
De heer W. van Rooijen De heer M. Kerkmeester