kvnw nieuw met datum2

Bestuur

Het bestuur van de KVNW wordt gekozen door de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering van 4 november 2022 is het bestuur voor de periode 1 januari 2023 - 31 december 2025 gekozen. Het bestuur bestaat uit: 

 

De heer P.F.L. van Houtert, voorzitter bestuur en dagelijks bestuur

De heer X.P. Kat, vice-voorzitter bestuur en dagelijks bestuur

De heer J.A.J. Snelten, penningmeester bestuur en dagelijks bestuur

De heer H.J.S. van Lammeren, vice-voorzitter bestuur en dagelijks bestuur

 

De heer mr. J.N. Burghoorn, directeur KVNW

Gekwalificeerde zetels

De heer C. Konings, Vereniging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd

De heer M. Kwast, Wijngezellen der KVNW

De heer S. Crone, Vereninging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP)

 


Groep 1 en 2

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer B. Horstman  vacature
 
De heer E.J.L. de Bruijn De heer B. Nauta
 
De heer H. Bijvoets De heer M. Streek
 
De heer M.F.H. Donders De heer P. van Ee
 
De heer O.M.A.F.G. Kerstens De heer J.P. van Ouwerkerk
 
Mevrouw E.P. Ophoff-Blom Mevrouw T. Brouwer
 
 

Groep 3 t/m 10

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer H. van Lammeren vacature
 
De heer F.W. Poot De heer B. Gijtenbeek
 
De heer H. Bart De heer G.J.A. Kester
 
De heer X.P. Kat De heer J. van de Graaf
 
 

Groep 11 t/m 14

Bestuurslid Plaatsvervanger
De heer J.A.J. Snelten Mevrouw C. Bosch
 
De heer M. Kerkmeester De heer L.P. Diterwich
 
Mevrouw M. van Maanen vacature