kvnw nieuw met datum2

Statuten en huishoudelijk reglement

De grondregels van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren zijn vastgelegd in de statuten. Hierin zijn onder andere bepalingen vastgelegd over de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en over het lidmaatschap. Hieronder kunt u de statuten downloaden.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op de statuten van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren en stelt nadere regels vast met betrekking tot het geassocieerde lidmaatschap. Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.