kvnw nieuw met datum2

Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuurenquête (COEN) van VNO-NCW en MKB-Nederland met het CBS en partners die vandaag verschijnt.

Oorlog en verstoorde ketens
Een belangrijke verklaring voor de tekorten aan materialen zit hem in de wereldwijd verstoorde handelsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door bijvoorbeeld het zero-covid beleid in China met nieuwe lockdowns. Ondertussen kampen alle sectoren hierdoor met tekorten aan productiemiddelen, met grote uitschieters in de autohandel (36%), industrie (34), groothandel (28%), bouwnijverheid (23%).Gemiddeld ervaart 19% van de ondernemers nu problemen met tekorten aan materialen. De problematiek speelt met tal van grondstoffen, zoals graan, glas en vele andere grondstoffen.Met hun leden en de overheid bewaken VNO-NCW en MKB-Nederland de situatie van dag tot dag om te zien of geen vitale processen in de knel komen. 

Wijnhandel P. de Bruijn Wijnkopers is naar aanleiding van haar 250-jarig bestaan benoemd tot erelid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

P. de Bruijn Wijnkopers is de oudste zelfstandige wijnkoperij in Nederland. Sinds 1772 is de wijnkoperij van vader op zoon overgegaan, al 7 generaties lang. P. de Bruijn Wijnkopers was betrokken bij de oprichting van de KVNW in 1899 en is sindsdien altijd een vooraanstaand lid gebleven.

De huidige directeur Eric de Bruijn ontving de oorkonde uit handen van de voorzitter van de KVNW Peter van Houtert. In zijn toespraak prees Van Houtert Eric de Bruijn voor zijn standvastigheid: “De onderneming heeft landelijk een naam opgebouwd als leverancier van de beste kwaliteitswijnen. Wij vertrouwen erop dat dit ook in de komende 250 jaar zo zal blijven”. P. de Bruijn Wijnkopers is het eerste erelid van de KVNW.

Vorige week ontvingen Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf hun scripties ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties.

Voor de scriptie van Wieger Roelevink was als prominent aanwezig de heer Simon Crone, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten.

Voor de scriptie van Sjaak van de Graaf was als prominent (digitaal) aanwezig de heer prof.dr.ir. Roland ten Klooster, ontwerper/adviseur bij Plato Product Consultants en hoogleraar Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente.

Maandag 28 maart jl. heeft Klazien Vermeer, voormalig opleidingsmanager van de Wijnacademie, tijdens het KVNW Symposium in Haarlem, de KVNW Wijnrank ontvangen. Zij ontving deze onderscheiding uit handen van de voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert.

Klazien Vermeer was gedurende 11 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van - onder andere - de Vinologenopleiding van de Wijnacademie. Zij was voor studenten, docenten en het bedrijfsleven hét aanspreekpunt voor de Wijnacademie. Onlangs trad zij terug om zich meer op haar eigen Wijnschool te kunnen richten.

Peter van Houtert - zelf enige tijd bestuurslid van de Wijnacademie - prees in zijn speech de enorme inzet en het enthousiasme van Klazien, waarmee zij vele docenten aan de Wijnacademie wist te binden: “Klazien was kritisch en accuraat en altijd gericht op verdere verbetering en modernisering van het onderwijs bij de Wijnacademie” aldus van Houtert. “Ze heeft de Wijnacademie echt verder gebracht”.

Time to refocus efforts on fighting harmful alcohol consumption - CEEV Statement following the European Parliament vote on the report “Strengthening Europe in the fight against cancer”

Thanks to the efforts of Members of the European Parliament, the report of the Special Committee on Beating Cancer (BECA) refocuses on the need to fight the harmful consumption of alcohol to reduce cancer risk. We are grateful for their efforts and commitment to put robust science at the heart of policy recommendations.

“We welcome the adoption of the amended report. The adopted text now makes the fundamental differentiation between harmful consumption and moderate consumption. It also recommends sharing with consumers moderate and responsible drinking information instead of promoting the use of unjustified health warnings” said Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

The assumption that there is “no safe level” was misleading and simplistic as it fails to consider drinking patterns and other lifestyle factors; thankfully Members of the European Parliament agreed to amend this reference” he added.

De Europese richtlijn 98/6/EG vereist dat de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid voor alle producten die door een verkoper aan de consument worden aangeboden, duidelijk worden aangegeven om de voorlichting aan de consument te verbeteren en een prijsvergelijking mogelijk te maken. Deze richtlijn is gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2161 die tot doel heeft de EU-consumentenwetgeving te moderniseren en de handhaving ervan te verbeteren. 

Met Wijzigingsrichtlijn (EU) 2019/2161 wordt in Richtlijn 98/6/EG een nieuw artikel geïntroduceerd betreffende informatie aan consumenten over prijsverminderingen. In elke aankondiging van een prijsvermindering moet duidelijk worden vermeld welke prijs eerder door de handelaar werd gehanteerd (vorige prijs). Onder de vorige prijs wordt verstaan de laagste prijs die door de handelaar is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.