kvnw nieuw met datum2

Terugblik mini-symposium Transport & Logistiek

Op donderdag 30 maart jl. organiseerde de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) een mini-symposium over Transport & Logistiek. Tijdens het symposium kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de gevolgen van de Europese Green Deal, stadslogistiek en de nieuwe wetgeving rond Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De presentaties werden verzorgd door Henrico van Lammeren, voorzitter van de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW, en door Anneke van de Mond en Orvo Pels van de UC Group. Een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam in de presentatie van de UC Group was de CSRD-wetgeving die binnenkort van kracht wordt. Hierbij moeten alle grote bedrijven op korte termijn voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot en hierover rapporteren. Kleine bedrijven die aan grote bedrijven leveren, krijgen hier ook mee te maken.

De CSRD-wetgeving verplicht bedrijven om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen dit verplicht doen. De wetgeving heeft als doel bedrijven te laten rapporteren over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. 

In de duurzaamheidsrapportage presenteert een ondernemer aan de EU wat er precies gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CSRD heeft gevolgen voor zowel kleine als grote bedrijven. Het is belangrijk om te bewijzen dat je doet wat je kunt om met jouw onderneming de wereld positief te beïnvloeden, of in ieder geval niet slechter te maken.

Het symposium bood ook presentaties over andere belangrijke onderwerpen, zoals stadslogistiek en de gevolgen van de Europese Green Deal. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen, emissievrij aangedreven zijn. 

Bovendien zal vanaf 2025 BPM worden geheven op nieuwe bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen. Dit betekent dat bedrijven zich moeten voorbereiden op deze veranderingen en maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Het mini-symposium over Transport & Logistiek bood leden van de KVNW waardevolle inzichten en informatie over de veranderingen en uitdagingen in de sector. Het belang van duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot werd nogmaals onderstreept.

Leden van de KVNW kunnen de presentatie, na inloggen, vinden onder downloads/presentaties

Meer informatie over de CSRD wetgeving kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel