kvnw nieuw met datum2

Overwinning in proefproces inzake boete voor overtreding 25% regel Alcoholwet

De Rechtbank Rotterdam heeft woensdag jl. uitspraak gedaan in het proefproces dat is gevoerd door de KVNW tegen het besluit van de staatssecretaris van VWS (feitelijk de NVWA) om een van onze leden een boete op te leggen van 1360 euro voor het overtreden van de regel in het Alcoholbesluit dat niet meer dan 25% korting mag worden gegeven op alcoholhoudende drank.

De rechter heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd voor wat betreft de hoogte van de opgelegde boete.

Kort gezegd oordeelt de rechtbank dat wel sprake is van een overtreding (van artikel 2a lid 1 Alcoholwet), maar dat de boete niet evenredig is. De staatssecretaris had aanleiding moeten zien om de hoogte van de boete nader te differentiëren. De rechtbank vindt het Alcoholbesluit in zoverre onredelijk. De staatssecretaris moet een stelsel maken dat voldoende is gedifferentieerd naar de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De uitspraak heeft dus grote gevolgen voor het ministerie van VWS.


Het is dan ook niet uitgesloten dat de staatssecretaris hoger beroep zal aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep moet binnen 6 weken worden ingesteld.