kvnw nieuw met datum2

Begroting zonder verrassingen voor wijnsector

0
0
0
s2sdefault

Den Haag (18 september) - Het koffertje van minister Wopke Hoekstra (Financiën) bevatte de derde dinsdag van september geen verrassingen voor de wijnsector. Uitgebreid wordt in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (p. 22-23) stilgestaan bij het Nationaal Preventieakkoord. Dit convenant uit 2018 wil het problematisch alcoholgebruik verder terugdringen. In de begroting wordt daarvoor geld vrijgemaakt.

Daarvoor zet staatssecretaris Blokhuis (VWS) in op de uitvoering van acties uit het akkoord met opdrachten en subsidies. Zo wordt in 2020 bijna 20 miljoen euro gestoken in de preventie van schadelijk gebruik van bijvoorbeeld alcohol. Vorig jaar was daarvoor de helft beschikbaar. Ook het stimuleren van een gezonde leefstijl en gezond gewicht kan op een bijdrage rekenen. Die pot bevat 23 miljoen euro, tegenover 17 miljoen euro in 2018.

Geen aandacht wordt in de Rijksbegroting besteed aan de plannen van het kabinet om de Drank- en Horecawet te wijzigen. Eerder dit jaar werd bekend dat staatsecretaris Blokhuis onder meer stuntaanbiedingen aan banden wil leggen, en het takenpakket van de NVWA wil vergroten. Daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn niet in de begroting van 2020 meegenomen. Het wetsvoorstel moet eerst nog worden behandeld, en goedgekeurd door de Tweede- en Eerste Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze nieuwe ‘alcoholwet’ pas in 2021 van kracht.

Over het Nationaal Preventieakkoord
Samen met STIVA zet KVNW zich in voor een verantwoorde alcoholconsumptie. Meer dan zeventig maatschappelijke organisaties sloten eind vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staan veel concrete maatregelen om problematisch alcoholgebruik aan te pakken, en de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren. Één van de doelstellingen is om het percentage overmatige drinkers verder te laten afnemen. Dat daalt al jaren: van 11,3% in 2001 naar 7,6% in 2018