kvnw nieuw met datum2
P. de Bruijn Wijnkopers anno 1772 B.V. benoemd tot erelid van de KVNW

P. de Bruijn Wijnkopers anno 1772 B.V. benoemd tot erelid van de KVNW

Wijnhandel P. de Bruijn Wijnkopers is naar aanleiding van haar 250-jarig bestaan benoemd tot erelid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

P. de Bruijn Wijnkopers is de oudste zelfstandige wijnkoperij in Nederland. Sinds 1772 is de wijnkoperij van vader op zoon overgegaan, al 7 generaties lang. P. de Bruijn Wijnkopers was betrokken bij de oprichting van de KVNW in 1899 en is sindsdien altijd een vooraanstaand lid gebleven.

De huidige directeur Eric de Bruijn ontving de oorkonde uit handen van de voorzitter van de KVNW Peter van Houtert. In zijn toespraak prees Van Houtert Eric de Bruijn voor zijn standvastigheid: “De onderneming heeft landelijk een naam opgebouwd als leverancier van de beste kwaliteitswijnen. Wij vertrouwen erop dat dit ook in de komende 250 jaar zo zal blijven”. P. de Bruijn Wijnkopers is het eerste erelid van de KVNW.

Lees meer...

PERSBERICHT: Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf ontvangen diploma Magister Vini

PERSBERICHT: Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf ontvangen diploma Magister Vini

Vorige week ontvingen Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf hun scripties ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties.

Voor de scriptie van Wieger Roelevink was als prominent aanwezig de heer Simon Crone, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten.

Voor de scriptie van Sjaak van de Graaf was als prominent (digitaal) aanwezig de heer prof.dr.ir. Roland ten Klooster, ontwerper/adviseur bij Plato Product Consultants en hoogleraar Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente.

Lees meer...

Persbericht: Klazien Vermeer ontvangt KVNW Wijnrank

Persbericht: Klazien Vermeer ontvangt KVNW Wijnrank

Maandag 28 maart jl. heeft Klazien Vermeer, voormalig opleidingsmanager van de Wijnacademie, tijdens het KVNW Symposium in Haarlem, de KVNW Wijnrank ontvangen. Zij ontving deze onderscheiding uit handen van de voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert.

Klazien Vermeer was gedurende 11 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van - onder andere - de Vinologenopleiding van de Wijnacademie. Zij was voor studenten, docenten en het bedrijfsleven hét aanspreekpunt voor de Wijnacademie. Onlangs trad zij terug om zich meer op haar eigen Wijnschool te kunnen richten.

Peter van Houtert - zelf enige tijd bestuurslid van de Wijnacademie - prees in zijn speech de enorme inzet en het enthousiasme van Klazien, waarmee zij vele docenten aan de Wijnacademie wist te binden: “Klazien was kritisch en accuraat en altijd gericht op verdere verbetering en modernisering van het onderwijs bij de Wijnacademie” aldus van Houtert. “Ze heeft de Wijnacademie echt verder gebracht”.

Lees meer...

Onze leden

  Meldpunt accijnsfraude

  Meldpunt accijnsfraude

  Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
  Stiva code

  Stiva code

  De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
  SDEN

  SDEN

  De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
  • Symposium Wijnperspectief

   Symposia

   Symposium Wijnperspectief
   Begin 2022 vindt het derde KVNW symposium “Wijnperspectief” plaats over de toekomst van de Nederlandse wijnbranche.

   Dit symposium zal gewijd zijn aan duurzaamheid in de wijnsector en zal gehouden worden in de Philharmonie in Haarlem.

   Lees meer...

  • KVNW Register Wijnhandelaar

   Professioneel

   KVNW Register Wijnhandelaar
   De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

   Lees meer...

  • Belangenbehartiging en politieke lobby

   Woordvoering

   Belangenbehartiging en politieke lobby
   De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

   Lees meer...

  • Wine in Moderation

   Maatschappelijke verantwoordelijkheid

   Wine in Moderation
   In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

   Lees meer...

  Wetgeving

  Wetgeving

  Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

  Lees meer...

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

  Lees meer...

  Voedselveiligheid

  Voedselveiligheid

  Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

  Lees meer...