• KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

 • Informatievoorziening

  Ledenservice

  Informatievoorziening
  De KVNW is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden en hen informeert over actuele ontwikkelingen in de sector. De KVNW volgt de ontwikkelingen die de wijnbranche raken op de voet en verzamelt en verspreid relavante informatie. Naast informatie over het product wijn gaat het om wetenschappelijke publicaties, vormen van zelfregulering en wet- en regelgeving.

  Lees meer...

 • Wim over Wijn

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wim over Wijn
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

Herinnering Bijeenkomst Transformation in the Cape Winelands

Herinnering Bijeenkomst Transformation in the Cape Winelands

Transformatie in de wijnbranche van Zuid-Afrika blijft een belangrijk onderwerp. Wines of South Africa nodigt u graag uit voor een gesprek waarin experts op dit gebied toelichting zullen geven over de laatste ontwikkelingen. U bent ook van harte welkom om open vragen aan de panel te stellen.
Na afloop is er gelegenheid om een aantal transformatie wijnmerken te proeven die nog niet vertegenwoordigt zijn op de markt.

Lees meer...

Persbericht: “Fire and Rain: Climate Change and the Wine Industry

Persbericht: “Fire and Rain: Climate Change and the Wine Industry"

Bordeaux, April 21st,  2017 - The impact of climate change on viticulture and wine quality is among the most critical issues facing the global wine community today, as it prepares to converge on Bordeaux, France, this June for Vinexpo Bordeaux 2017. In response, the leading international exhibition for wine and spirits professionals has partnered with Wine Spectator to host a panel discussion, “Fire and Rain: Climate Change and the Wine Industry.” The session will bring together vintners at the forefront of sustainable winemaking with scientists and policy experts on Sunday, June 18, from 3-5 p.m.

Lees meer...

Nieuwsbericht SKAL: introductie TRACES voor bio

Nieuwsbericht SKAL: introductie TRACES voor bio

19 april 2017, TRACES: Elektronisch Controlecertificaat voor invoer van biologische producten

Bij het aanvragen van het controlecertificaat voor invoer heeft u als importeur van biologsiche wijnen vanaf 19 april 2017 de keuze voor een papieren certificaat of een elektronisch certificaat via TRACES. Per 19 oktober 2017 vervalt de huidige papieren versie van het certificaat en kan het certificaat alleen nog elektronisch worden aangevraagd door de importeur en voor ontvangst van de goederen worden ondertekend door de eerste geadresseerde. Er is dus een overgangsperiode van een half jaar waarin gekozen kan worden tussen papieren of het nieuwe elektronische certificaat.

Lees meer...

Meldpunt accijnsfraude

Meldpunt accijnsfraude

Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
Stiva code

Stiva code

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
SDEN

SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.

De wijnbrache is volop in beweging. Iedere wijnimporteur die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van onze branche, is thuis bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). Actief als we zijn met het delen van relevante kennis en informatie en het bieden van een platform voor contact en netwerk aan onze leden. We werken aan het verbeteren van de professionaliteit. Dat geberut in afstemming met de ruim 100 leden, die samen 75% van de markt vertegenwoordigen. Die organisatiegraad en onze deskundigheid maakt dat we een respecteerde spreekbuis zijn namens onze leden richting media, politiek en overheid. Als vereniging dragen we zo bij aan de ontwikkeling van onze branche en van uw individueel bedrijf. 

De Vereniging

Als vereniging brengt de KVNW gelijke belangen, specialisaties en interesses bijeen. Zowel grote als kleinere bedrijven zijn aangesloten. 

De hoogte van de contributie die de leden betalen hangt samen met de hoeveelheid hecotliters dat in de handel wordt gebracht. De diversiteit van de branche is terug te ien in de bestuurssamenstelling, met vertegenwoordigers van multinationals tot klene wijnspecialisten. In 1899 stonden twaalf wijninkopers uit Amsterdam en Rotterdam aan de basis van de oprichting. Toen kondigde de regering een drastische accijnsverhoging aan. Dankzij hun vereniging kwamen de importeurs er met succes tegen in protest. De vereniging kreeg het predicaat 'Koninklijk' in 1999, bij het honderd jarig bestaan. 

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

Lees meer...

Wetgeving

Wetgeving

Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

Lees meer...

Duurzaamheid in de wijnsector

Duurzaamheid in de wijnsector

Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

Lees meer...