kvnw nieuw met datum2
PERSBERICHT: Bernd Weeke en Anne Greveling ontvangen diploma Magister Vini

PERSBERICHT: Bernd Weeke en Anne Greveling ontvangen diploma Magister Vini

Leidschendam, 18 september 2020. Afgelopen woensdag ontvingen Bernd Weeke en Anne Greveling het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu achttien Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Nootdorp.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Bernd Weeke en Anne Greveling hun scripties ten overstaan van de Examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Lees meer...

Kamer debatteert na zomerreces over wijziging Drank- en Horecawet en blurringsvoorstel

Kamer debatteert na zomerreces over wijziging Drank- en Horecawet en blurringsvoorstel

DEN HAAG – Naar verwachting komt de Tweede Kamer na het zomerreces gauw bijeen om te debatteren over alcohol-gerelateerde onderwerpen. Zo staat de behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet gepland voor de eerste week (1, 2 of 3 september). Ook een schriftelijke bespreking van de Wet regulering mengformules van Ziengs (VVD) wordt mogelijk na augustus ingepland. KVNW volgt beide wetsvoorstellen op de voet.

Lees meer...

Meer Nederlanders houden zich aan alcoholadvies Gezondheidsraad

Meer Nederlanders houden zich aan alcoholadvies Gezondheidsraad

DEN HAAG – Steeds meer Nederlanders houden het bij maximaal één glas alcohol per dag. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor van het CBS, RIVM en het Trimbos Instituut. In 2019 hield 41 procent van de Nederlanders zich aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Die adviseert om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Vijf jaar eerder, in 2014, hield 37,5 procent zich aan dit voorschrift. Uit de cijfers blijkt dat 50-plussers zich het meest houden aan het advies. Jongvolwassen het minst vaak.

Lees meer...

Nederlandse wijnbranche biedt helpende hand aan horeca tijdens coronacrisis

Nederlandse wijnbranche biedt helpende hand aan horeca tijdens coronacrisis

DEN HAAG – Nederlandse wijnhandelaren hebben afgelopen maanden tal van initiatieven ontplooid om de getroffen horeca ondersteuning te bieden. Naast dat KVNW partner is van het platform #helpdehoreca hebben veel aangesloten wijnimporteurs eigen acties op touw gezet. Denk daarbij aan het gratis beschikbaar stellen van consumentenonderzoek, het geven van kortingen en andere doneeracties. Ook boden veel bedrijven de mogelijkheid van een uitstel van betaling. Voor veel wijnhandelaren is de horeca een belangrijke afzetmarkt: naar schatting wordt zo’n één derde van alle alcoholhoudende dranken in o.a. restaurants en cafés verkocht.

Lees meer...

Vruchtensappen en thee als alternatieven voor alcoholvrije wijn

Vruchtensappen en thee als alternatieven voor alcoholvrije wijn

DEN HAAG – Nederlanders drinken minder alcohol en schenken steeds vaker een alcoholvrij alternatief in. Het aanbod van 0.0-dranken in supermarkten, slijterijen en restaurants stijgt flink. Naast alcoholvrije wijnen, waaruit alcohol is onttrokken, zijn ook andere alternatieven voor wijn in opkomst. Denk daarbij aan koud gebrouwen thee en hoogwaardige vruchtensappen. ‘Wie een alcoholvrije chardonnay drinkt, vergelijkt het gauw met een alcoholhoudende’, zegt Henrico van Lammeren van wijnimporteur Vinites. ‘Dat valt vaak tegen. Met een mooi sap gebeurt dat niet.’

Lees meer...

Gesloten horeca en ontregeld transport leiden tot grote zorgen bij wijnhandelaren

Gesloten horeca en ontregeld transport leiden tot grote zorgen bij wijnhandelaren

DEN HAAG – De drie grootste wijnproducenten ter wereld, Italië, Frankrijk en Spanje, worden hard geraakt door de coronacrisis. Doordat vrijwel overal de horeca is gesloten en transport is ontregeld, is de Europese wijnbranche in flinke problemen terecht gekomen. Naar schatting liggen één miljard flessen onverkocht in de wijnkelders. In Frankrijk wordt gesproken van een omzetverlies van 90 procent. Ook Nederlandse wijnhandelaren lopen tegen problemen aan. Niet alleen restaurants en cafés gingen dicht, maar ook de grenzen. Zo waren er logistieke problemen met de import van wijn uit Zuid-Afrika en Noord-Italië.

Lees meer...

 • KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

 • Wine in Moderation

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wine in Moderation
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

 • Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid

  Symposium

  Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid
  Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 organiseert de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW het Symposium Wijn & Gezondheid in Haarlem.

  Tijdens het symposium zal een genuanceerd beeld worden geschetst van de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van wijn/alcohol en gezondheid en ook zal er worden gekeken naar de veranderende houding ten aanzien van alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

Meldpunt accijnsfraude

Meldpunt accijnsfraude

Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
Stiva code

Stiva code

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
SDEN

SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
Duurzaamheid in de wijnsector

Duurzaamheid in de wijnsector

Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

Lees meer...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

Lees meer...

Wetgeving

Wetgeving

Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

Lees meer...