kvnw nieuw met datum2
Gesloten horeca en ontregeld transport leiden tot kopzorgen bij wijnhandelaren

Gesloten horeca en ontregeld transport leiden tot kopzorgen bij wijnhandelaren

DEN HAAG – De drie grootste wijnproducenten ter wereld, Italië, Frankrijk en Spanje, worden hard geraakt door de coronacrisis. Doordat vrijwel overal de horeca is gesloten en transport is ontregeld, is de Europese wijnbranche in flinke problemen terecht gekomen. Naar schatting liggen één miljard flessen onverkocht in de wijnkelders. In Frankrijk wordt gesproken van een omzetverlies van 90 procent. Ook Nederlandse wijnhandelaren lopen tegen problemen aan. Niet alleen restaurants en cafés gingen dicht, maar ook de grenzen. Zo waren er logistieke problemen met de import van wijn uit Zuid-Afrika en Noord-Italië.

Lees meer...

‘Op onze wijngaard is anderhalve meter afstand geen probleem’

‘Op onze wijngaard is anderhalve meter afstand geen probleem’

DEN HAAG – Voor Nederlandse wijngaardeniers valt door de sluiting van de horeca het belangrijkste afzetkanaal weg. Naar schatting wordt jaarlijks de helft van de ongeveer één miljoen Nederlandse flessen verkocht aan hotels, restaurants en cafés. Ook Arina van Leenen, mede-eigenaar van het wijnlandgoed Betuws Wijndomein, merkt de gevolgen van de coronacrisis. ‘Binnen één dag lag een groot deel van ons werk stil: bestellingen, reserveringen en evenementen. Alles werd geannuleerd.’ Tegelijkertijd is ze er niet bij de pakken neer gaan zitten. Zo nodigde het wijnlandgoed sommeliers uit om langs te komen om kennis op te doen.

Lees meer...

Behandeling nieuwe Drank- en Horecawet hoogstwaarschijnlijk pas na zomerreces

Behandeling nieuwe Drank- en Horecawet hoogstwaarschijnlijk pas na zomerreces

DEN HAAG – Het ziet er naar uit dat de behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet pas na het zomerreces plaatsvindt. Het parlementair proces is door het coronavirus vrijwel tot stilstand gebracht. In de Tweede Kamer vinden vrijwel enkel debatten plaats over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan. Hoewel het parlement vaker bijeenkomt, is het maar de vraag of Kamerleden de wijziging van de Drank- en Horecawet voorrang geven.

Lees meer...

Digitaal wijnonderwijs in stroomversnelling door coronacrisis

Digitaal wijnonderwijs in stroomversnelling door coronacrisis

DEN HAAG – Van de een op de andere dag stond in maart het wijnonderwijs grotendeels stil. Tegelijkertijd worden er diverse digitale initiatieven ontplooid. Zo biedt het Wijninstituut, een landelijke opleidingsorganisatie voor liefhebbers en professionals, via Facebook een gratis  cursus aan. Door de coronacrisis kwam de digitalisering in een stroomversnelling terecht: binnenkort verschijnt er zelfs een online SDEN2-cursus (de Wijnoorkonde). KVNW ging in gesprek met de vrouwen achter het instituut: Liesette van Eijnsbergen en Claire Lemmens.

Lees meer...

Ambtelijke werkgroep: ‘Verbod alcoholreclame voorkomt hogere zorgkosten'

Ambtelijke werkgroep: ‘Verbod alcoholreclame voorkomt hogere zorgkosten'

DEN HAAG – Er wordt nog onvoldoende geïnvesteerd in het voorkomen van zorg door preventie. Dat schrijft een ambtelijke werkgroep in de zogeheten Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). In het zorghoofdstuk staan diverse beleidsopties om de leefstijl van Nederlanders te verbeteren. Zo wordt voorgesteld om de alcoholaccijns verder te verhogen en/of alcoholreclame te verbieden. Er is een kleine kans dat deze maatregelen snel doorgang vinden. De verzameling van beleidsopties wordt door sommige media ook wel laatdunkend afgeschilderd als ‘ambtelijke bierviltjes’.

Lees meer...

Export vanuit Zuid-Afrika weer toegestaan met ingang van 1 mei

Export vanuit Zuid-Afrika weer toegestaan met ingang van 1 mei

De Zuid-Afrikaanse wijnindustrie is verheugd dat de Zuid-Afrikaanse regering gisteren heeft besloten de transportbeperkingen voor het vervoer van o.a. wijn op te heffen met ingang van vrijdag 1 mei a.s. Het opheffen van de transportbeperkingen maakt onderdeel uit van de versoepeling van de Zuid-Afrikaanse lockdown van niveau 5 naar niveau 4.

De versoepeling houdt in dat het transport en de export van wijn, productie en aanverwante diensten kunnen worden hervat en dat de industrie haar verplichtingen met betrekking tot de wijnexport kan nakomen. De Zuid-Afrikaanse wijnindustrie is de regering zeer dankbaar voor deze beslissing.

Lees meer...

 • Wine in Moderation

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wine in Moderation
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid

  Symposium

  Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid
  Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 organiseert de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW het Symposium Wijn & Gezondheid in Haarlem.

  Tijdens het symposium zal een genuanceerd beeld worden geschetst van de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van wijn/alcohol en gezondheid en ook zal er worden gekeken naar de veranderende houding ten aanzien van alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

Meldpunt accijnsfraude

Meldpunt accijnsfraude

Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
Stiva code

Stiva code

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
SDEN

SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
Wetgeving

Wetgeving

Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

Lees meer...

Duurzaamheid in de wijnsector

Duurzaamheid in de wijnsector

Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

Lees meer...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

Lees meer...