kvnw nieuw met datum2
Besluit goedkeuring Hygiënecode voor de wijnsector 2022 gepubliceerd in de Staatscourant

Besluit goedkeuring Hygiënecode voor de wijnsector 2022 gepubliceerd in de Staatscourant

In Staatscourant van 19 mei jl., nr. 14149, is het besluit gepubliceerd van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende de goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2022. 

De Hygiënecode voor de wijnsector 2022 die op 24 maart 2022 door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren is voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbe-sluit hygiëne van levensmiddelen.

Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2011, VGP/VC 3064555, houdende goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2011 wordt ingetrokken. 

Het besluit van de minister treedt in werking met ingang van 1 juni 2023. 

Download hier het artikel uit de Staatscourant

De hygiënecode is gratis voor leden en wordt aan niet-leden tegen betaling ter beschikking gesteld. Leden kunnen de hygiënecode, na inloggen, hier downloaden.

Lees meer...

Terugblik mini-symposium Transport & Logistiek

Terugblik mini-symposium Transport & Logistiek

Op donderdag 30 maart jl. organiseerde de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) een mini-symposium over Transport & Logistiek. Tijdens het symposium kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de gevolgen van de Europese Green Deal, stadslogistiek en de nieuwe wetgeving rond Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De presentaties werden verzorgd door Henrico van Lammeren, voorzitter van de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW, en door Anneke van de Mond en Orvo Pels van de UC Group. Een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam in de presentatie van de UC Group was de CSRD-wetgeving die binnenkort van kracht wordt. Hierbij moeten alle grote bedrijven op korte termijn voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot en hierover rapporteren. Kleine bedrijven die aan grote bedrijven leveren, krijgen hier ook mee te maken.

Lees meer...

PERSBERICHT: Tim Monten ontvangt diploma Magister Vini

PERSBERICHT: Tim Monten ontvangt diploma Magister Vini

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro in Veghel.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Tim Monten zijn scriptie ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie was ook de heer Gerd Brabant uitgenodigd om als prominent aanwezig te zijn en om vragen te stellen over de scriptie. Gerd Brabant is een expert op het gebied van Duitse wijn.

De titel van de scriptie van Tim Monten luidt: ‘Für die Ewigkeit? De factoren van invloed op het rijpingspotentieel van droge en zoete Duitse Riesling’.

De examencommissie beoordeelde de scriptie en de verdediging als uitstekend. ‘Tim is erin geslaagd om gecompliceerde biochemische materie overzichtelijk te presenteren en inzichtelijk te maken. Het geheel geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarvoor Tim meerdere aanbevelingen doet.’

Lees meer...

Onze leden

  Meldpunt accijnsfraude

  Meldpunt accijnsfraude

  Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
  Stiva code

  Stiva code

  De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
  SDEN

  SDEN

  De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
  • KVNW Register Wijnhandelaar

   Professioneel

   KVNW Register Wijnhandelaar
   De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

   Lees meer...

  • Belangenbehartiging en politieke lobby

   Woordvoering

   Belangenbehartiging en politieke lobby
   De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

   Lees meer...

  • Symposium Wijnperspectief

   Symposia

   Symposium Wijnperspectief
   Begin 2022 vond het derde KVNW symposium “Wijnperspectief” plaats over de toekomst van de Nederlandse wijnbranche.

   Dit symposium was gewijd aan duurzaamheid in de wijnsector en werd georganiseerd in de Philharmonie in Haarlem.

   Lees meer...

  • Wine in Moderation

   Maatschappelijke verantwoordelijkheid

   Wine in Moderation
   In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

   Lees meer...

  Voedselveiligheid

  Voedselveiligheid

  Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

  Lees meer...

  Wetgeving

  Wetgeving

  Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

  Lees meer...

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

  Lees meer...