‘Gecertificeerd wijnhandelaar straalt vertrouwen uit’

‘Gecertificeerd wijnhandelaar straalt vertrouwen uit’


Den Haag (13 juni) – Al bijna twintig jaar zorgt het KVNW Register Wijnhandelaar ervoor dat gecertificeerde Nederlandse wijnhandelaren aantoonbaar betrouwbaar en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het wordt gezien als een garantie dat een handelaar keurig volgens alle nieuwe wet- en regelgeving handelt, en van druif tot glas weet waar zijn wijn vandaan komt. Door de jaren heen is het keurmerk steeds meer geactualiseerd en aangescherpt. Het is inmiddels een verplichting geworden voor elk lid van de brancheorganisatie van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren. Voor wie er nog niet mee bekend is: wat houdt het Register Wijnhandelaar precies in?

Lees meer...

Drank- en Horecawet gaat mogelijk veranderen: lees hier de reactie van de KVNW

Drank- en Horecawet gaat mogelijk veranderen: lees hier de reactie van de KVNW

Den Haag (6 juni) – Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil korting op alcoholhoudende dranken beperken tot maximaal 25 procent. Eveneens ziet hij meer verantwoordelijkheden voor verkopers als het gaat om online verzending. Dat valt te lezen in zijn conceptwetswijziging. Afgelopen maand kregen burgers en organisaties gelegenheid om een blik te werpen, en te reageren op deze conceptversie. Ook de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) diende een schriftelijke reactie in.

Lees meer...

'KVNW-keurmerk is gebaseerd op de hoogste norm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'

'KVNW-keurmerk is gebaseerd op de hoogste norm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'

Den Haag (3 juni) - 'Als brancheorganisatie willen we laten zien dat onze leden honderd procent voldoen aan voorschriften over onder meer voedselveiligheid en hygiëne.' Dat zegt Peter van Houtert, KVNW-voorzitter, in een interview op onze website. In het gesprek aandacht voor de laatste wijntrends, het Register Wijnhandelaar en het preventieakkoord. 'Het is goed dat de politiek aandacht vraagt voor verantwoorde alcoholconsumptie, en daarover met ons in gesprek gaat. Er zijn tijdens het Nationaal Preventieakkoord zeer goede afspraken gemaakt'.

Lees meer...

 • KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

 • Wim over Wijn

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wim over Wijn
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Wijnperspectief - KVNW symposium 2019

  Symposium

  Wijnperspectief - KVNW symposium 2019
  120-jarige KNVW zet actief in op programma’s en voorlichting over wijn als onderdeel van een gezonde en verantwoorde leefstijl.

  De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) organiseerde in het jaar van hun 120-jarig bestaan, op 6 februari jl. een symposium over de trends en ontwikkelingen die de komende decennia de wijnhandel en -consumptie zullen gaan beïnvloeden. De KVNW bracht vooraanstaande, deskundige sprekers bij elkaar die hun licht lieten schijnen over o.a. foodtrends, de veranderende wijnconsument, klimaatverandering en de opmars van online verkopen en platforms.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

Meldpunt accijnsfraude

Meldpunt accijnsfraude

Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
Stiva code

Stiva code

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
SDEN

SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.

 

Regina Meij is de eigenaar van Imperial Wijnkoperij, een bedrijf met Oostenrijkse en Hongaarse wijnen. Meij is inmiddels alweer 21 jaar actief én geregistreerd als Register Wijnhandelaar. Wat dat precies inhoudt en waarom het zoveel voordelen biedt? Meij vertelt.

Duurzaamheid in de wijnsector

Duurzaamheid in de wijnsector

Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

Lees meer...

Wetgeving

Wetgeving

Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

Lees meer...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

Lees meer...