kvnw nieuw met datum2

Belastingdienst - maatregelen

De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Houd de pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus in de gaten voor actuele infromatie. 

Update: Bijzonder uitstel van betaling

U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal de Belastingdienst u nog over inlichten via de website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen


Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag?

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingrente als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

Meer informatie over het schriftelijk vastleggen leest u bij: Hoe legt u een arbeidscontract schriftelijk vast?

Verwachte aanpassing herziening WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen wordt de regeling aangepast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt deze aanpassing zo snel mogelijk uit. De aanpassing geldt dan voor 2020.

Belastingdienst: tijdelijke maatregel oorsprongscertificaten

In verband met de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Onder normale omstandigheden is bij invoer een origineel exemplaar vereist van deze certificaten. Op voorstel van de Europese Commissie is toegestaan dat de certificaten – tijdelijk – óók digitaal overgelegd mogen worden. Een papieren kopie is ook toegestaan.

Concreet mogen certificaten op deze manier worden overgelegd:

  • een kopie op papier, of een digitale variant (bijvoorbeeld een pdf-scan van een certificaat, of een online versie ervan)
    Het moet gaan om een kopie of digitale variant van een origineel certificaat. Getekend en gestempeld door de bevoegde autoriteiten.
  • een kopie op papier, of een digitale variant (bijvoorbeeld een pdf-scan van een certificaat, of een online versie ervan)
    Het moet gaan om een kopie of digitale variant van een origineel certificaat. Met een digitale handtekening van de bevoegde autoriteiten – dit wordt met terugwerkende kracht toegestaan voor certificaten die zijn afgegeven vanaf 1 maart 2020. 

Stuur digitale bescheiden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gaat het om uitvoer? Maak dan zoveel mogelijk gebruik van de vergunning Toegelaten Exporteur. Hierover leest u meer in het Handboek Douane.

Voorwaarden
De Douane controleert of de aangeleverde documenten juist zijn. De originele certificaten moeten in de administratie aanwezig zijn, of later alsnog worden opgenomen in die administratie. We moeten de originele certificaten achteraf dus kunnen controleren.

De maatregel geldt voor: certificaten goederenverkeer EUR.1, certificaten goederenverkeer EUR-MED, certificaten van oorsprong FORM A en A.TR certificaten.


Zie ook de website van de Europese Commissie inzake de Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency.

Ook de digitale afhandeling van VI documenten is tijdelijk toegestaan. Voor meer informatie hierover, zie onze nieuwsbrief #6

Bron: Belastingdienst.nl