kvnw nieuw met datum2

Aanvulling TOGS-regeling vanaf 15 april 2020

Op 31 maart jl. heeft de KVNW, samen met andere brancheorganisaties, een brandbrief gezonden naar Staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake ontbrekende SBI-codes bij de TOGS regeling. 

De sluiting van de horeca heeft ook zeer grote nadelige gevolgen voor de de toeleveranciers van de horeca. Deze ondernemingen worden direct geraakt door de maatregelen die door het kabinet zijn genomen. 

Het kabinet heeft daarom gisteren besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Nu zijn ook kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres. Lees hier de andere voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking tot komen voor de regeling

Vanaf 15 april a.s. kan door deze ondernemingen een beroep worden gedaan op de regeling. 

Het overzicht van de nieuw toegevoegde SBI-codes vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/04/07/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren---sbi-codes-uitbreiding

De nieuw toegekende SBI-codes zijn verdeeld over een drietal modules. De groothandels vallen onder module 2. Voor de bedrijven genoemd in module 2 geldt de volgende aanvulling: 

Voor de sectoren genoemd in module 2 geldt een aanvullend criterium. Ondernemers zal worden gevraagd te verklaren dat 70% van de omzet komt uit de getroffen sectoren in module 1 en in de sectoren uit de lijst van 27 en 28 maart jl.
 
Lees hier de Kamerbrief inzake de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren en aanvullende maatregelen op het gebied van financiering voor bedrijven: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-maatregelen-ondernemers.