• Informatievoorziening

  Ledenservice

  Informatievoorziening
  De KVNW is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden en hen informeert over actuele ontwikkelingen in de sector. De KVNW volgt de ontwikkelingen die de wijnbranche raken op de voet en verzamelt en verspreid relavante informatie. Naast informatie over het product wijn gaat het om wetenschappelijke publicaties, vormen van zelfregulering en wet- en regelgeving.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

 • KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

 • Wim over Wijn

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wim over Wijn
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

De KVNW

De wijnbrache is volop in beweging. Iedere wijnimporteur die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van onze branche, is thuis bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). Actief als we zijn met het delen van relevante kennis en informatie en het bieden van een platform voor contact en netwerk aan onze leden. We werken aan het verbeteren van de professionaliteit. Dat geberut in afstemming met de ruim 100 leden, die samen 75% van de markt vertegenwoordigen. Die organisatiegraad en onze deskundigheid maakt dat we een respecteerde spreekbuis zijn namens onze leden richting media, politiek en overheid. Als vereniging dragen we zo bij aan de ontwikkeling van onze branche en van uw individueel bedrijf. 

De Vereniging

Als vereniging brengt de KVNW gelijke belangen, specialisaties en interesses bijeen. Zowel grote als kleinere bedrijven zijn aangesloten. 

De hoogte van de contributie die de leden betalen hangt samen met de hoeveelheid hecotliters dat in de handel wordt gebracht. De diversiteit van de branche is terug te ien in de bestuurssamenstelling, met vertegenwoordigers van multinationals tot klene wijnspecialisten. In 1899 stonden twaalf wijninkopers uit Amsterdam en Rotterdam aan de basis van de oprichting. Toen kondigde de regering een drastische accijnsverhoging aan. Dankzij hun vereniging kwamen de importeurs er met succes tegen in protest. De vereniging kreeg het predicaat 'Koninklijk' in 1999, bij het honderd jarig bestaan.